ComicWiki bruger en cookie til at huske log-in. Ved at besøge denne hjemmeside giver du samtykke til brug af cookies. Læs mere

Blueberry

Fra ComicWiki - Den danske tegneserie wiki
Skift til:navigering, søgning
Blueberry logo.jpgWesternserien om Blueberry startede i seriemagasinet Pilote nr. 210 den 31. oktober 1963. Serien hed oprindelig Fort Navajo og blev skabt af den flittige belgiske forfatter Jean-Michel Charlier, der bl.a. også har skrevet Luftens Ørne, Rødskæg og Buck Danny. Seriens hovedtegner var Jean Giraud, der også tegnede i en anden stil under pseudonymet Moebius. Mens makkerparret holdt en pause fra Blueberry, skabte de serien Jim Cutlass.

Fransk debut: Pilote nr. 210, 1963
Dansk debut: Fart og tempo nr. 44, 1969
Fra Pilote nr. 427, 1967

Folkene bag serien

Løjtnant Blueberry 1
Tegnet af Giraud
Løjtnant Blueberry 4
Tegnet af Jijé
Løjtnant Blueberry 7
Tegnet af Giraud
Løjtnant Blueberry 15
Tegnet af Giraud
Løjtnant Blueberry 23
Tegnet af Giraud
Løjtnant Blueberry 27
Tegnet af Giraud
Løjtnant Blueberry 28
Tegnet af Giraud
Marshal Blueberry 2
Tegnet af Vance
Marshal Blueberry 3
Tegnet af Rouge
Blueberrys unge år 4
Tegnet af Wilson
Blueberrys unge år 10
Tegnet af Blanc-Dumont
Los Gringos 5
Tegnet af Fuente
Blueberry 1900
Skitse af Boucq

Unge Blueberry 1.jpg
Blueberry i den amerikanske borgerkrig.jpg
Blueberrys unge år 01.jpg
Marshal Blueberry 1.jpg

Der har nu været så mange involveret i serien, at det kan være på sin plads med en oversigt. Her i kronologisk orden efter, hvornår de er blevet involveret i serien.

Forfattere

Jean-Michel Charlier fandt på serien og skrev den fra 1963 og frem til sin død 1989. Da var han midt i Løjtnant Blueberry album 23 og Blueberrys unge år album 3.

Jean Giraud, som tegnede Løjtnant Blueberry, fortsatte selv som forfatter på serien fra album 23. Desuden startede han biserien Marshal Blueberry, som han skrev og fik andre til at tegne. Giraud viste sig at være en habil forfatter, selv om serien med ham ikke når op på Charliers højder.

François Corteggiani overtog efter Charlier som manuskriptforfatter på Blueberrys unge år album 3. Corteggianis manuskripter når hverken på højde med Charliers eller Girauds.

Guy Vidal har skrevet det ret indholdsløse manuskript til Leve Blueberry.

Tegnere

Jean Giraud blev foreslået til opgaven af sin læremester Jijé, efter at Charlier havde bedt Jijé om at være tegner på sin nye serie. En af årsagerne til Jijés anbefaling var nok, at Giraud i 1962 havde rentegnet hans Jerry Spring-episode Vejen til Coronado med flot resultat.
Giraud har - med undtagelse af nogle få sider - tegnet hele serien om Løjtnant Blueberry samt de tre album om Den unge Blueberry. Hans stil har udviklet sig en del, som det kan ses af eksemplerne fra Løjtnant Blueberry album 1, 7, 15, 23, 27 og 28.

Jijé afløste sin lærling og tegnede omslaget på album 1 og plancherne 28-36 i album 2 og 17-32 i album 4. Det sidste skete, mens Giraud var på en rundrejse i Amerika. Naturligt nok passer Jijés stil fint sammen med Girauds tidlige tegnestil.

Michel Rouge har tuschet planche 15-35 i album 19. Årsagen var, at Giraud gerne ville have Rouge til at overtage serien om Løjtnant Blueberry; men Charlier modsatte sig dette. I stedet blev Rouge mange år senere tegner på Marshal Blueberry album 3. Rouges stil passer vældig godt til Girauds senere stil.

Colin Wilson blev opfordret af Charlier at fortsætte serien om den unge Blueberry. Han tegnede Blueberrys unge år album 1-6 i en stil, der ligger tæt op ad Girauds stil på samme tid.

William Vance har tegnet Marshal Blueberry album 1-2. Selv om hans særprægede streg er meget anderledes end Girauds, passer hans stil forbavsende godt til Blueberry-serien. Efter album 2 fik han for travlt med sin succes XIII, så Giraud henvendte sig igen til Rouge.

Michel Blanc-Dumont har tegnet Blueberrys unge år fra album 7. Af alle Blueberrys tegnere ligger hans figurer længst fra Girauds. Desuden bliver albummene farvelagt anderledes, sådan at Blueberry overhovedet ikke kommer til at 'ligne sig selv'.

Víctor de la Fuente tegnede serien Los Gringos, hvor album nr. 5 er Leve Blueberry. Hans tegninger af Blueberry ligger en del fra Girauds, hvilket hovedsagelig skyldes, at Blueberry i hans serie er en ældre gråhåret herre.

François Boucq skulle tegne serien Blueberry 1900. En del skitser af den ældre Blueberry og tegninger i Girauds stil blev lavet før projektet blev skrinlagt.

Farvelæggere

Giraud har selv farvelagt nr. 5-11 og 16-17. De første fire album blev farvelagt af Poppé, senere har Claudine Blanc-Dumont farvelagt dem. Évelyne Tranlé har farvelagt album nr. 12-15 og 18-20, dog ikke magasinudgaven af nr. 18, som blev farvelagt af Yves Chaland. Album 21 er farvelagt af Fraisic Marot, nr. 22 af Janet Gale, nr. 23-26 af Florence Breton, nr. 27 af Claire Champeval og Giraud, og nr. 28 af Scarlett Smulkowski og Giraud.
Blueberrys unge år nr. 1-6 er farvelagt af Janet Gale, der også har farvelagt Los Gringos. Blueberrys unge år nr. 7-17 er farvelagt af Claudine Blanc-Dumont, der også har nyfarvelagt de første fire album i serien Løjtnant Blueberry. Blueberrys unge år nr. 18 er farvelagt af Jocelyne Etter-Charrance.
Marshall Blueberry nr. 1-2 er farvelagt af Petra, mens nr. 3 er farvelagt af Scarlett Smulkowski, der også har nyfarvelagt Løjtnant Blueberry nr. 6.

Oversættere

De første historier i Fart og tempo er oversat af Sonja Rindom uden kreditering.
Egmont Serieforlagets albumserie Den unge Blueberry nr. I-III og Løjtnant Blueberry nr. 1-18 er oversat af Inge Då. Denne oversættelse er beholdt i bogserien, mens alle de nyere album og artikler er oversat af Per Vadmand.
De andre forlags album er oversat af mange forskellige personer, se de enkelte album for oplysninger.

Cobolts bogserie Blueberry – De samlede eventyr bliver oversat af Søren Vinterberg.

Forbillede

Jean Giraud brugte den franske skuespiller Jean-Paul Belmondo som forbillede for figuren Mike S. Blueberry.

Blueberry og hans...
...forbillede Belmondo

Persongalleri

Denne liste har omkring 300 personer, som har medvirket i serien. Omkring 60 personer har optrådt i mindst to album. Omkring 30 af disse har optrådt i mindst 3 album, og af dem kan igen tre regnes som hovedpersoner. Foruden at Mike S. Blueberry har medvirket i alle albummene, har Jimmy McClure medvirket i godt halvdelen og Red Neck medvirket i knap halvdelen af albummene.

Historiske personer

Selv om Blueberry-serien er fiktion, så digter Charlier ofte videre på historiske begivenheder og bruger derfor naturligt historiske personer i sine historier. Nogle af de virkelige personer, der optræder i Blueberry-serien, er:

Blueberrys tidslinje

For en mere detaljeret liste, se artiklen Blueberrys tidslinje.

Serien blev så populær, at der kom to underserier i Frankrig. Den ene er delt op i to serier i Danmark, sådan at der er tre underserier herhjemme. Desuden optræder Blueberry i serien Los Gringos samt i et par særudgaver.

Albummenes udgivelses-kronologi er altså ikke den samme som Blueberrys kronologi. Heller ikke bøgerne er helt i kronologisk orden, selv om bog 1-12 fortæller 40 af Girauds 42 historier i kronologisk orden. Albummene og bøgerne efter Blueberrys tidslinie er:

 • Den unge Blueberry album 1-3 (Blueberry bog 1)
 • Blueberrys unge år album 1-19
 • Løjtnant Blueberry album 0 (norsk Blueberry bog 14)
 • Løjtnant Blueberry album 1-10 (Blueberry bog 2-4)
 • Marshal Blueberry album 1-3 (Blueberry bog 5)
 • Løjtnant Blueberry album 11-23 (Blueberry bog 6-10)
 • Tre sorte fugle (ikke udgivet på skandinavisk)
 • Løjtnant Blueberry album 24-28 (Blueberry bog 11-12)
 • Blueberry 1900 (ikke udgivet)
 • Los Gringos album 5 (norsk Fantomet nr. 25-26, 1995)

Blueberry i seriehæfter og -bøger

Winston.jpg

Fart og tempo

Serien blev annonceret i Fart og tempo nr. 43, 1969, og startede i nr. 44. I de første 7 episoder frem til Fart og tempo nr. 37, 1971, hed hovedpersonen løjtnant Winston. Serien fortsatte i Fart og tempo og Tempo frem til nr. 46, 1976, da album nr. 17, Angel Face, sluttede. Se Fart og tempo-oversigten for detaljer.

Jet-bog

De to historier Torden over Sierraen og Dobbeltspil i Den unge Blueberry album nr. 3 er bragt i henholdsvis Jet-bog nr. 5 og nr. 6, 1976.

Zack

Album nr. 18 blev bragt i Zack nr. 1-2, 1980 i sort-hvid.

Jonah Hex

De otte historier i bogen Blueberry i den amerikanske borgerkrig blev bragt i 1981-1982 i Jonah Hex nr. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 og 42. I sort-hvid.

Album i serien

Fort Navajo

I Danmark udgav Interpresse 1972-1975 seks bind under seriens oprindelige titel Fort Navajo, men i noget tilfældig rækkefølge. De originale franske numre og senere danske numre er angivet i parentes efter titlen. Serien blev udgivet på mindst lige så tilfældig og forvirrende måde i Norge og Sverige, se artiklen om Fort Navajo.

Da Gutenberghus i 1976 købte en del af aktierne i Dargaud, overtog de rettighederne til albumserien og startede på ny under den nye titel Løjtnant Blueberry og i kronologisk rækkefølge, se nedenfor.

 1. Manden med sølvstjernen (6)        
 2. Indianersporet (9)
 3. General Guldmanke (10)
 1. Guldminen (11)
 2. Spøgelsesbjerget (12)
 3. Chihuahua Pearl (13)

Løjtnant Blueberry

Dette er hovedserien om Blueberry. Rettighederne til de danske udgaver har skiftet mellem forlagene, og de første år var der stor forvirring om de danske udgivelser.
Først udgav Interpresse 1972-1975 seks album (nr. 6 og 9-13) med serietitlen Fort Navajo, se overfor.
Så udgav Gutenberghus / Serieforlaget 1977-1983 album nr. 1-18 under den nuværende titel Løjtnant Blueberry. Men allerede i 1981 var Interpresse igen begyndt at udgive serien, denne gang under den samme titel som Gutenberghus og med kronologisk nummerering fra nr. 19. Interpresse fortsatte til 1987 og nr. 22. Fra 1991 til 2005 udgav så Carlsen Comics nr. 23-28. Sidst på stammen har Cobolt udgivet det nyeste album som nr. 0.
Interpresses, Carlsen Comics' og Cobolts album bærer serietitlen Løjtnant Blueberry på ryggen, men kun Blueberry i kolofonen og på titelbladet.
Hovedserien er tegnet af Jean Giraud. Dog har Jijé tegnet omslaget på album 1 og plancherne 28-36 i album 2 og 17-32 i album 4; og Michel Rouge har tuschet side 15-35 i album 19. Jean-Michel Charlier skrev nr. 1-23 og efter hans død fortsatte Giraud alene fra nr. 23.

Efter at Apache udkom, var der rygter om, at Giraud arbejdede på en ny historie i to bind.

 1. Apache
 2. Fort Navajo
 3. Torden i vest
 4. Ensomme Ørn
 5. Dødens hovslag
 6. Det store opgør
 7. Manden med sølvstjernen        
 8. Jernhesten
 9. Manden med stålnæven
 10. Siouxerne på krigsstien
 1. General Guldmanke
 2. Den gale tyskers guldmine
 3. Genfærdet skyder med guldkugler        
 4. Chihuahua Pearl
 5. ½ million dollars værd!
 6. Balladen om en ligkiste
 7. Lovløs
 8. Angel Face
 9. "Brækket Næse"
 10. Den lange march
 1. Indianerne, der blev væk
 2. Det sidste kort
 3. Hvor sporet ender
 4. Arizona Love
 5. Mister Blueberry
 6. Tombstone
 7. Geronimo
 8. OK Corral
 9. Dust

Den unge Blueberry

Serien Den unge Blueberry er udgivet i Danmark af Serieforlaget. Hvert album indeholder 3 historier. De første 8 historier er skrevet af Charlier, den sidste er skrevet af Giraud, der også har tegnet serien.

Historierne er udgivet mellem 3 og 5 gange på dansk, nogle af dem med forskellige titler. Desuden er de udgivet i forskellig rækkefølge.

For nærmere oplysninger, se artiklen Den unge Blueberry.

 1. Den unge Blueberry
 1. En yankee ved navn Blueberry
 1. Blåjakken Blueberry

     • Menneskejagt
     • Dobbeltspil
     • Torden over Sierraen

Blueberry i den amerikanske borgerkrig

Blueberry i den amerikanske borgerkrig er en pocketbog fra Interpresse i sort-hvid med de første 8 historier fra Den unge Blueberry. Historierne har her samme format som i den oprindelige udgave i Super Pocket Pilote. De er senere genudgivet i farver og større format i Ungdom og borgerkrig.

Blueberrys unge år

Serien Blueberrys unge år er en fortsættelse af serien Den unge Blueberry. Nummereringen i Frankrig er derfor fra nr. 4. Charlier har skrevet nr. 1-3, François Corteggiani har skrevet serien fra nr. 3, hvor han overtog efter Charliers død. Newzealænderen Colin Wilson har tegnet nr. 1-6. Fra nr. 7 er serien tegnet af Michel Blanc-Dumont. Interpresse har udgivet nr. 1-3, Carlsen Comics nr. 4-10, Donovan Comics nr. 11-16, og fra nr. 17 bliver serien udgivet af Faraos Cigarer.

 1. Missouris dæmoner
 2. Rædsel over Kansas        
 3. Bag fjendens linier
 4. Den nådesløse jagt
 5. Tre mænd i Atlanta
 6. Blodets pris
 7. Pinkertons plan
 1. De fortabtes spor
 2. Sidste tog til Washington        
 3. Dræb præsident Lincoln
 4. Slagteren fra Cincinnati
 5. Sirenen fra Vera Cruz
 6. 100 dollars for at dø
 7. Tårernes spor
 1. 1276 sjæle
 2. Forløsning
 3. Gettysburg
 4. Sidste konvoj til Paradis
 5. (L'antre du serpent)

Marshal Blueberry

Serien Marshal Blueberry er skrevet af Giraud. Nr. 1-2 er tegnet af William Vance og udgivet af Bogfabrikken. Nr. 3 er tegnet af Michel Rouge og udgivet af Donovan Comics, et forlag, som netop blev grundlagt for at kunne udgive dette album!

 1. Efter ordre fra Washington
 2. Mission Sherman
 3. Blodig grænse

Blueberry 1900

Giraud prøvede længe at få lanceret endnu en serie, Blueberry 1900. Han skrev manuskript til tre album allerede i 1995, og i 2000 lå manuskripter klar til fem album. Men Jean-Michel Charliers søn, Philippe Charlier, modsatte sig projektet. Måske med god grund, enkelte som har set historien mener, at de er mere et Moebius-eventyr end et Blueberry-eventyr, og det indrømmede Giraud delvis. Historien involverer magikere og shamaner og baserer sig på en dagdrøm, Giraud havde i 1981.

Udenfor serien

Geburt.jpg
Vildfarelse i Virginia 2.jpg

Tre sorte fugle

Historien Tre sorte fugle er skrevet og tegnet af Giraud og foregår lige efter Arizona Love. Den er ikke udgivet på dansk. Den er oprindelig udgivet i en portfolio i 300 nummererede og signerede eksemplarer, hvor den består af 28 store ruder i sort-hvid og med fransk tekst. Senere er den udgivet i sort-hvid med engelsk tekst i Confederate Gold, i farver uden tekst i Blueberry's, og i farver med tysk tekst i Comixene 64:

Los Gringos

Serien Los Gringos (på fransk Les Gringos) er skrevet af Jean-Michel Charlier og Guy Vidal og tegnet af Víctor de la Fuente, der bl.a. også har tegnet Cactus Grant og Mathai-dor. I bind 5 møder vi Blueberry i 1913, hvor han hjælper indianerne fra album 18-20 og Pancho Villa i hans frihedskamp. Ikke udgivet på dansk, men udgivet på norsk i Fantomet nr. 25-26, 1995.

Lucky Luke

Da Lucky Lukes 25-års jubilæum blev fejret i Pilote nr. 631 (9. december 1971), hyldede Jean Giraud Morris ved at tegne side 17 i Grønskollingen med Blueberry i hovedrollen i stedet for Lucky Luke. Morris takkede ved at tegne side 10 i Den gale tyskers guldmine med Lucky Luke i hovedrollen. De to sider sammen med de to originale sider kan læses i Blueberry bog 6, men de er første gang publiceret på dansk i Lucky Luke album nr. 33, En stakkels, ensom cowboy, sammen med artiklen

 • Når andre tegner Lucky Luke

Buddy Longway

Da serien Buddy Longway fyldte ti år, sendte Jean Giraud Blueberry på besøg hos Buddy for at gratulere ham på fødselsdagen. Siden er genoptrykt i den hollandske bog De kleurrijke helden van Giraud/Moebius og i den tyske Blueberry-bog nr. 0.

Moebius' Blueberry

Giraud har tegnet et par korte historier, hvor han har moret sig med at vise, hvordan Blueberry-serien kan se ud, når den er tegnet i Moebius-stil!

Parodier

I albummet Parodier findes en tosiders parodi på Blueberry, skrevet af François Corteggiani (selv om Charlier er krediteret i den danske udgave) og tegnet af Colin Wilson. En lignende parodi findes i Bullberry af Roger Brunel.

Egmonts bogserie

Blueberry bog 01.jpg Blueberry bog 02.jpg
Blueberry bog 03.jpg Blueberry bog 04.jpg
Blueberry bog 05.jpg Blueberry bog 06.jpg
Blueberry bog 07.jpg Blueberry bog 08.jpg
Blueberry bog 09.jpg Blueberry bog 10.jpg
Blueberry bog 11.jpg Blueberry bog 12.jpg

Se også artiklen om Egmonts Blueberry-bøger.

Egmont Serieforlaget har genudgivet 34 af Blueberry-albummene i 12 indbundne bøger i samme format som deres Asterix- og Lucky Luke-bøger.
Bogserien er udgivet i Danmark, Norge og Tyskland. Den norske og den danske udgave har samme indhold og design og blev redigeret fra Norge.
Den norske redaktion fik fremskaffet en række interessante artikler, men desværre er disse oversat ukritisk og ikke tilpasset danske forhold. F.eks. påstår man i artiklen Jijé og Blueberry i bog 10, at Jijé kun har tegnet nr. 4 og nr. 5 i serien Luftens Ørne. Dette er meget langt fra virkeligheden, det er en undersættelse fra norsk og gælder Jaktfalkene nr. 4 og 5.

Den danske serie sluttede efter 12 bøger, som omfatter 34 album. Da manglede kun ét album af Giraud, det nyeste, og tre album af Charlier (sammen med Wilson) om Blueberrys unge år.

 1. Ungdom og borgerkrig
 2. Fort Navajo
 3. Lovløst land
 4. Siouxerne og jernhesten
 5. U.S. Marshal
 6. Guldfeber
 7. Chihuahua Pearl
 8. Angel Face
 9. Den lange march
 10. Sidste kort
 11. Skygger over Tombstone
 12. O.K. Corral

Ikke udgivet på dansk

I Norge og Tyskland fortsatte bogserien, så den indeholder alle Charliers og Girauds Blueberry-album, og den fortsatte endvidere med Corteggiani og Blanc-Dumonts album om Blueberrys unge år. Den norske serie sluttede efter 17 bøger og Blueberrys unge år nr. 12, mens den tyske serie fortsætter.

Efter nr. 13 er nummereringen lidt forskellig for den tyske og den norske bogserie, fordi Girauds nyeste album er tysk bog nr. 0 og norsk bog nr. 14.

Norsk bogserie

 1. Missouris demoner
 2. Apasjer
 3. Veien til Atlanta
 4. Lincoln må dø
 5. Slakteren fra Cincinnati


Ikke udgivet på skandinavisk

 1. Schatten der Vergangenheit
 2. Der Tag der Finsternis
 3. Mann gegen Mann

Cobolts bogserie

   Blueberry De samlede eventyr 01.jpg Blueberry De samlede eventyr 02.jpg Blueberry samlade eventyr 03.jpg
Blueberry samlade eventyr 04.jpg Blueberry samlade eventyr 05.jpg Blueberry samlade eventyr 06.jpg
Blueberry samlade eventyr 07.jpg Blueberry samlade eventyr 08.jpg Blueberry samlade eventyr 09.jpg
Marshal Blueberry Den samlede krønike.jpg
  

Se også artiklen om Cobolts Blueberry-bøger.

Den nyeste franske integrale med Blueberry danner grundlag for denne bogserie fra Cobolt. Serien er også udgivet af svenske Cobolt.

Bøgerne er i stort format 244 × 320 mm mod Egmonts 224 × 292 mm.

Indtil videre har bøgerne indeholdt 3 album hver, mens Egmonts bøger varierede mellem 2 og 4.

Historierne er nyoversat af Søren Vinterberg.


Bagsidemotiv

Blueberry bagsider.jpg

Blueberry på engelsk

Moebius 4 forside.jpg
Giraud-Moebius forside.jpg
Zack dossier 1.jpg
Blueberry Eine Monographie von Daniel Pizzoli.jpg
Blueberry De kleurrijke helden.jpg
Bild och Bubbla 149.jpg
Mister Gir.jpg
BlueberryDVD.jpg

Blueberry er en af de europæiske serier, der er blevet udgivet i Storbritannien og USA, nogle af albummene endda i flere forskellige udgaver. Se de to separate artikler:

Litteratur

Foruden nedenstående litteratur indeholder ovennævnte Blueberry-bøger en række artikler om serien.

Dansk litteratur

Udenlandsk litteratur

Skandinavisk litteratur

Tysk, hollandsk og fransk litteratur

Film

Dokumentarfilm
Canadieren Damian Pettigrew har produceret et dokumentarprogram om Giraud og Blueberry.

Kort afsnit på youtube, hvor

Film som grundlag for tegneserien
Album 1 - 5 er tydeligt inspireret af tre filmklassikere af John Ford.

Nogle kilder angiver Howard Hawks' filmklassikere Rio Bravo og El Dorado som inspirationskilder til album 6, men den sidste havde premiere efter, at album 6 var tegnet.

Film over samme historie som tegneserien
Album nr. 11-12 bygger på historien om tyskeren Jacob Waltz og hans guldmine. Historien har også dannet grundlag for film, hvoraf kan nævnes

Film over tegneserien
Album nr. 11-12 er filmatiseret. Filmen har et smukt landskab men kedelig handling.

Eksterne links