ComicWiki bruger en cookie til at huske log-in. Ved at besøge denne hjemmeside giver du samtykke til brug af cookies. Læs mere

ISBN

Fra ComicWiki - Den danske tegneserie wiki
Skift til:navigering, søgning
 
ISBN.jpg          

Generelt

Internationalt StandardBogNummer er et nummer, der tildeles alle bogudgaver - herunder tegneserier - i hele verden som unik identifikation for den pågældende udgave. ISBN blev international standard i 1970. Standarden bygger på SBN, der blev anvendt i Storbritannien fra 1967 til 1974. SBN kunne nemt konverteres til ISBN ved at sætte et 0 foran.

De fleste udgivelser, der er registreret på ComicWiki, har ISBN-links til en række databaser hos bl.a. biblioteker og forhandlere; prøv f.eks. de 7 forskellige ISBN for forskellige udgaver af Tintin i Congo. Endvidere kan du på ComicWikis specialside Bogkilder søge i nævnte databaser, såfremt du kender en bogs ISBN.

Grundreglen for tildeling af ISBN er: én udgave - ét ISBN. Hvis en titel udkommer i flere indbindinger, tildeles ISBN til hver indbinding, og samtlige numre trykkes på titelbladets bagside. Ved flerbindværker tildeles både et fælles ISBN og et ISBN til hvert bind. Hvis en udgave revideres, skal den tildeles et nyt ISBN. Oplag får udgavens ISBN.
Der findes en lang række undtagelser fra ovenstående grundregel. F.eks. har Arboris' danske udgaver oftest både et dansk og et hollandsk ISBN. En del af Carlsens Tintin-album er ændret så meget ved genoptryk, at der egentlig er tale om nye udgaver, men alligevel har de beholdt det samme ISBN. Og bogen Carl Barks' bedste udkom både i en indbundet og en hæftet udgave, der begge havde samme ISBN.

Indtil udgangen af 2006 bestod ISBN af ti cifre, nu kaldet ISBN-10. Siden 1. januar 2007 anvendes det 13-cifrede ISBN-13, der er identisk med EAN-13, bortset fra at EAN-13 er uden bindestreger eller mellemrum. I første omgang blev ISBN ændret ved at sætte 978 foran det gamle ISBN og tilpasse kontrolcifret til EAN. Man kunne altså nemt konvertere mellem de to systemer. Efter at 979 er taget i brug, kan man ikke altid konvertere tilbage fra ISBN-13 til ISBN-10.

Et nummereringssystem kaldet ISSN anvendes til tidsskrifter og serier, der ikke på forhånd er tidsbegrænsede. Hvis en bog udkommer som en del af en serie, anføres ISSN på titelbladets bagside sammen med ISBN. Hvis bogen tilhører flere serier, tilføjes serietitlen i rund parentes efter det tilhørende ISSN.

I USA har identifikationssystemet LCCN siden 1898 været anvendt til tryksager.

Nummerering

ISBN-forklaring.jpg

ISBN bestod tidligere af 4, nu 5 talgrupper. Gruppe 2, 3 og 4 har varierende antal cifre, men består tilsammen af 9 cifre. Grupperne bliver adskilt af bindestreg eller mellemrum.

  1. For det 13-cifrede ISBN: Et EAN-præfix, som er 978 eller 979.
  2. Gruppekode. Kan enten stå for et sprog (0 og 1 for engelsk, 2 for fransk, 3 tysk) eller et land (f.eks. 4 for Japan, 87 for Danmark, 99918 for Færøerne). Se eksempler i nedenstående tabel.
  3. Udgiverkode. Udgivere får tildelt en ny kode efter behov (f.eks. 562 og 626 for Carlsen)
  4. Udgivelseskode. Genanvendes til nye oplag, men ikke til nye udgaver.
  5. Et etcifret kontroltal ("modulus 11"-metoden for ISBN-10 kan give kontroltallet 10, der skrives som romertal X).

Efterhånden som præfixet 979 tages i brug, vil gruppekoderne blive revurderet, bl.a. sådan at alle gruppekoderne bliver landekoder. Således betyder den ældre kode 978-2- en fransksproget publikation, mens den nyere kode 979-10- betyder en publikation udgivet i Frankrig.

De 4 første cifre i ISBN kan ikke være 979-0-, idet den kode er reserveret ISMN-13.

Gruppekoder

     
  978-0-   Engelsk   Sprog-
  koder
  978-1-
  978-3-   Tysk
  978-2-   Fransk
  979-10-   Frankrig   Lande-  
  koder
  978-82-   Norge
  978-84-   Spanien
  978-87-   Danmark
  978-91-   Sverige
  978-88-   Italien
  979-11-
  978-90-   Holland
  978-94-
  978-951-   Finland
  978-952-
  978-9935-   Island
  978-9979-
  978-99918-     Færøerne  
  978-9928-   Albanien
  978-99927-
  978-99943-
  978-99956-

I tabellen er vist nogle eksempler på gruppekoder med præfiks. Kun fire gruppekoder er sprogkoder, og de ses alle øverst i tabellen. I 2015 var der lidt over 200 landekoder. De fleste lande har én kode, men 48 lande (bl.a. Italien, Holland, Finland og Island) har to landekoder, 19 lande (bl.a. Sydkorea, Mexico og Thailand) har tre landekoder, 3 lande (Albanien, Malta og Mauritius) har fire forskellige landekoder, og 1 land, Mongolia, har fem landekoder. 3 lande har fået 979-prefix, Frankrig, Italien og Sydkorea.
En mere udførlig liste findes på en.wikipedia.org.

Kontrolciffer

Det sidste ciffer er som nævnt et kontrolciffer, der beregnes efter hver sin forskrift for ISBN-10 og ISBN-13. Forskrifterne kan findes i de eksterne links, men der findes også kalkulatorer på nettet.

Konvertering

Omregning fra et 10-cifret ISBN til 13-cifret eller omvendt kan udføres med nedenstående konvertere. Den første deler også nummeret i de 4 og 5 talgrupper.

Eksterne links